Dane kontaktowe "SKLEJKA-PISZ PAGED S.A.
Dane kontaktowe PAGED SKLEJKA S.A.
Strona główna Firma System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Od 2002 roku posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Jednocześnie podjęto prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Ich ukoronowaniem był audyt certyfikacyjny przeprowadzony w czerwcu 2005 roku zakończony przyznaniem certyfikatów świadczących o stosowaniu przez naszą firmę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, Ochroną Środowiska wg ISO 14001 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001.

W czerwcu w roku 2011, przeprowadzono kolejny audyt certyfikujący zakończony również przyznaniem certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2008 , Ochroną Środowiska wg EN ISO 14001:2009 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001:2004.